Leczenie kanałowe Wrocław – endodoncja

 
 

Co to jest leczenie kanałowe?

lek. dent Łukasz Zienkiewicz w trakcie leczenia kanałowego pod mikroskopem

Leczenie endodontyczne powszechnie nazywane kanałowym, jest to proces oczyszczania wewnętrznej części zęba, czyli komory i kanałów korzeniowych. Jeśli ząb nie był wcześniej leczony kanałowo mówimy o leczeniu pierwotnym. Ząb zawiera wtedy chorą, zainfekowaną tkankę, czasami jest pusty lub zawiera ropną wydzielinę. Wszystko to jest formą stanu zapalnego której uległa miazga, czyli tkanka normalnie wypełniająca wnętrze zęba. Jeśli ząb był wcześniej leczony kanałowo i wymaga z jakiegoś powodu kolejnego leczenia kanałowego, mówimy o powtórnym leczeniu kanałowym.

 

Umów wizytę

 

Spis treści:

Jak przebiega leczenie kanałowe?

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać przed przystąpieniem do leczenia kanałowego, jest właściwa diagnostyka. Najczęściej u naszych pacjentów wykonujemy badanie Tomografem Komputerowym. Jest to specjalistyczne badanie rentgenowskie, pozwalające w sposób bardzo dokładny stwierdzić w jakim stanie są zęby oraz kość przylegająca do korzeni. Umożliwia to jednoznaczną ocenę który dokładnie ząb wymaga leczenia i w jakim zakresie. Kolejny krok to solidne przygotowanie zęba do leczenia. Jeśli ząb posiada próchnicę lub stare wypełnienia, zostają one usunięte i zastąpione nowymi, trwałymi wypełnieniami. Ząb staje się mocniejszy ale przede wszystkim szczelny, co jest niezbędne dla dobrego wyniku leczenia endodontycznego. Kolejnym krokiem jest właściwe leczenie kanałowe. Tu następuje skomplikowany proces oczyszczania wewnętrznych przestrzeni zęba. Ostatnim elementem jest trwała i szczelna odbudowa zęba po leczeniu kanałowym. Możliwe są różne warianty stosowane w zależności od stopnia zniszczenia zęba. Może być to odbudowa kompozytowa, odbudowa kompozytowa na wkładach zawierających włókno szklane, odbudowa przy zastosowaniu korony lub endokorony. Wszystkie te metody mają różne właściwości oraz zakres pracy i dobierane są indywidualnie dla każdego przypadku.

 

Z jakiego powodu ząb wymaga leczenia kanałowego?

Główną przyczyną leczenia kanałowego zarówno pierwotnego jak i powtórnego jest infekcja bakteryjna wewnętrznej części zęba. Najczęstszymi przyczynami są na równi, głęboka próchnica i nieszczelne wypełnienia. Przyczyną może być też złamanie lub inny uraz zęba. Jeśli chodzi o leczenie powtórne najczęściej wykonywane jest ono z powodu utrzymywania się zmiany zapalnej okołowierzchołkowej, czyli ubytku w strukturze kości otaczającej ząb, która nie uległa wygojeniu po pierwotnym leczeniu kanałowym.

 

Przykład nr. 1 leczenie endodontyczne w klinice Dental Salon

 

Zaznaczona zmiana zapalna zęba przed leczeniem kanałowym - przypadek 1
Zmiana zapalna przed leczeniem kanałowym

Przeprowadzone ponowne leczenie kanałowe zaznaczono kanały boczne - przypadek 1Przeprowadzone ponowne leczenie kanałowe

Wygojona zmiana zapalna zęba podczas leczenia kanałowego po 11 miesiącachWygojona zmiana zapalna po 11 miesiącach

 

Czy leczenie kanałowe boli?

Nie, leczenie kanałowe nie boli. W klinice Dental Salon zarówno leczenie pierwotne jak i powtórne prowadzone jest standardowo w odpowiednim, skutecznym znieczuleniu miejscowym. Wbrew popularnemu mitowi głoszącemu, że zęba objętego stanem zapalnym nie da się znieczulić,  każdy ząb może być odpowiednio znieczulony. W sporadycznych przypadkach pacjent wymaga większej dawki znieczulenia oraz większego czasu niezbędnego do zadziałania środka znieczulającgo.

 

Unit stomatologiczny w gabinecie dentystycznym wykorzystywany do zabiegów: Implantologia, protetyka, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna, leczenie kanałowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

 

Umów wizytę

 

 

 

 

 

Mikroskop, Tomograf Komputerowy oraz inny sprzęt stosowany w leczeniu kanałowym

widok zęba widocznego podczas leczenia kanałowego w mikroskopie w powiększeniu 20x

 

Na etapie przygotowania do leczenia, najważniejszym narzędziem diagnostycznym jest Tomograf Komputerowy, który wykonujemy na miejscu. W razie potrzeby wykonujemy także inne cyfrowe zdjęcia rentgenowskie na przykład radiowizjografię RVG, uzupełniającą tomografię. W czasie właściwego leczenia kanałowego bezwzględnie w każdym przypadku stosujemy mikroskop zabiegowy. Zęby posiadają bardzo skomplikowaną budowę wewnętrzną. Występują ogromne różnice w budowie anatomicznej zębów u poszczególnych pacjentów. Dla przykładu szóstka górna może posiadać od 3 do 6 kanałów. Dodatkowo kanały tworzą ukryte głęboko w korzeniach połączenia, których pominięcie w oczyszczaniu może spowodować niepoprawny wynik całego leczenia. Kanały często są tak małe, że bez odpowiedniego powiększenia mogą być niewidoczne gołym okiem. Aby odnaleźć je wszystkie i zajrzeć w głąb, często aż do samego końca, niezbędny jest dobrej jakości mikroskop.

Kolejnym nieodzownym elementem jest tak zwany koferdam. Koferdam jest to specjalna gumowa błona, która szczelnie oddziela zęba lub kilka zębów od reszty jamy ustnej. Ślina, zawierająca wszelkie możliwe patogeny bakteryjne, białka śliny oraz wodę mogła by zniweczyć efekt najlepszego oczyszczania kanałów. Dlatego dzięki koferdamowi mamy pewność, że nie odstanie się ona do środka. Koferdam jest stosowany na każdym etapie procesu leczenia endodontycznego, zaczynając od przygotowania do leczenia, przez właściwe leczenie kanałowe a na odbudowie kończąc.

Właściwe opracowanie kanałów korzeniowych nie byłoby możliwe bez endometru, czyli elektronicznego urządzenia pomiarowego, mierzącego długość kanałów z dokładnością co do dziesiątej części milimetra. Jest to najdokładniejsza metoda określenia długości roboczej kanałów, co jest krytycznie ważne dla prawidłowego wyniku leczenia.

W ostatnim etapie oczyszczania kanałów, mamy możliwość zastosowania lasera nodowo-jagowego Nd:YAG. Wiązka lasera w połączeniu z innymi metodami oczyszczania kanałów, pozwala na zniszczenie największej możliwej liczby bakterii, co przekłada się znacząco na odsetek pozytywnego wyniku leczenia. Równie ważnym elementem jest szczelne wypełnienie systemu kanałowego. W nowoczesnej endodoncji, którą praktykujemy stosuje się albo termoplastyczną kondensację pionową gutaperki wraz z uszczelnieniem z pasty epoksydowej lub wypełnienie kanałów materiałem MTA. Materiał MTA jest najnowocześniejszym preparatem przeznaczonym do wypełnienia kanałów. Pozwala na trwałe zachowanie zębów, które leczone w tradycyjny sposób byłyby nie do uratowania. Stosujemy jedną z tych metod a czasami obie na raz w zależności od wskazań.

 

Przykład nr. 2 leczenie endodontyczne w klinice

Dental Salon

1

 zmiana zapalna obejmująca 3 zęby do leczenia kanałowego

Stan wyjściowy zmiana zapalna obejmuje 3 zęby

 

2

stan wyjściowy, numery zębów i zakres zmiany do leczenia endodontycznego

Stan wyjściowy, numery zębów i zakres zmiany

 

3

Stan zęba po 7 miesiącach od leczenia kanałowego

Stan po 7 miesiącach od leczenia kanałowego

 

4

Stan zęba po 16 miesiącach od leczenia kanałowego

Stan po 16 miesiącach od leczenia kanałowego

 

5

stan zęba po 30 miesiącach od leczenia kanałowego

Stan po 30 miesiącach od leczenia kanałowego

 

6

Porównanie zębów i stanów zapalnych przed leczeniem kanałowym i po nim

Porównanie przed i po leczeniu endodontycznym

 

 

 

Przykład nr. 3 leczenie endodontyczne w klinice

Dental Salon

Zakres zmiany zapalnej przed leczeniem kanałowym

Zdjęcie zakresu zmiany zapalnej przed leczeniem kanałowym pod mikroskopem

Stan zęba w momencie leczenia kanałowego

Stan zęba w momencie leczenia kanałowego pod mikroskopem

Wygojona zmiana zapalna po upływie 7 miesięcy

Zdjęcie wygojonej zmiany zapalnej po upływie 7 miesięcy po leczeniu kanałowym pod mikroskopem

Czy leczenie kanałowe jest skuteczne?

 

Za dobry wynik leczenia kanałowego uważa się albo wygojenie zaniku kości, który wystąpił z powodu bakterii infekujących wnętrze zęba, albo niepowstanie takiego ubytku w przypadkach, kiedy nie doszło jeszcze do wyjścia infekcji bakteryjnej z zęba na zewnątrz do kości. Nowoczesne leczenie kanałowe jest bardzo skuteczne. Metody, które stosujemy w klinice Dental Salon pozwalają na osiągnięcie nawet powyżej 99% skuteczności w leczeniu pierwotnym oraz powyżej 98% w leczeniu powtórnym*. Uzyskanie tak wysokiej skuteczności wynika na równi z dużego doświadczenia naszych lekarzy jak i najlepszego sprzętu, który jest aktualnie dostępny na rynku.

Leczenie kanałowe powtórne jest trudniejsze niż pierwotne. Usunięcie materiału wypełniającego system kanałowy jest trudniejsze niż oczyszczenie kanałów wcześniej nie wypełnionych, ponadto kanały mogą posiadać zniekształcenia wykonane w czasie poprzedniego leczenia kanałowego, które mogą uniemożliwić właściwe oczyszczenie kanałów. Z tych powodów, skuteczność leczenia powtórnego jest nieco mniejsza niż pierwotnego. Na szczęście, jeśli leczenie kanałowe okazuje się w danym przypadku nieskuteczne, niemal zawsze istnieje możliwość dalszego leczenia. W takich przypadkach wykonuje się resekcję korzenia lub korzeni. Polega to na chirurgicznym skróceniu korzenia wraz z usunięciem zmiany zapalnej okołowierzchołkowej. Pozwala to na trwałe zachowanie zęba, któremu nie towarzyszy już zmiana zapalna.

 

Jak trwały jest ząb po leczeniu kanałowym?

 

Ząb który przebył cały cykl leczenia kanałowego, wraz z odpowiednią odbudową ostateczną, będzie nieznacznie słabszy niż ząb, który nigdy wcześniej nie był leczony z żadnym zakresie i nie posiada próchnicy. Jednakże porównując ząb wyleczony kanałowo do zęba, który posiada aktywną, rozległą próchnicę lub nieszczelne wypełnienie, porównanie wyjdzie znacznie na korzyść zęba prawidłowo wyleczonego kanałowo.

 

Autor artykułu

 

 

 

 

Na podstawie analizy losowych 543 przypadków leczenia kanałowego pierwotnego i powtórnego, przeprowadzonych w latach 2013-2021 przez lekarza dentystę Łukasza Zienkiewicza. Analiza została przeprowadzona w grudniu 2021.