POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

Skoro tutaj trafiłeś oznacza to, że cenisz swoją prywatność. Wiemy, jak ważna jest ochrona danych osobowych, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument (dalej zwany: „Polityką prywatności”), w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.dentalsalon.pl.

Przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa i zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych, dlatego stosujemy najnowocześniejsze zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych, które przekazujesz. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy Cię, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

„Dental Salon” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (54-130), ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 53A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000353276, NIP: 8942995292,

adres korespondencyjny: ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 53A, 54-130 Wrocław,

e-mail: info@dentalsalon.pl,

tel.: 668 878 002.

 

Wyznaczyliśmy również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Karolina Dzierzkowska, z którą można skontaktować się poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: karolina.dzierzkowska@dentalsalon.pl.

 

Dane osobowe, które nam powierzasz oraz cele ich przetwarzania:

 • umówienie wizyty:

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, PESEL;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną;

czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

 

 • udzielenie odpowiedzi na korespondencję:

dane osobowe: imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną;

czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;

 

 • analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej:

dane osobowe: adres IP;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie internetowej;

czas przechowywania danych: 12 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

 

 • wykorzystywanie plików cookies:

dane osobowe: adres IP;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie internetowej;

czas przechowywania danych: 12 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

 

 • ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi:

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, adres IP, nr rachunku bankowego;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi;

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

 

 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości:

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego;

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości;

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, analityczne, marketingowe, IT, operatorzy płatności oraz banki w zakresie realizacji płatności.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem serwisu. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Instagram czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Nasz serwis internetowy, podobnie jak wszystkie inne strony, wykorzystuje pliki „cookies” (zwane dalej: Cookies). Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie) w związku z korzystaniem z serwisu internetowego, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu.

Pliki te umożliwiają identyfikację wykorzystywanego przez Ciebie oprogramowania i tym samym dostosowania serwisu indywidualnie do Twoich potrzeb. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu internetowego;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google Adwords oraz Google Search Console, których administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1;
 • określenia profilu użytkowników i wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie Twoich poprzednich odwiedzin na stronach Serwisu lub innych stronach z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense, którego administratorem jest Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod poniższym linkiem: https://policies.google.com/privacy?fg=1
 • popularyzacji serwisu za pomocą mediów społecznościowych, tj. Facebook i  Instagram.com, którego administratorem jest Meta Platforms Ireland Limited,  4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525 Polityka ochrony prywatności jest dostępna pod poniższymi linkami: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Media społecznościowe

Posiadamy profile w mediach społecznościowych Facebook i Instagram („fanpage”). Na fanpage’ach regularnie publikujemy i udostępniamy są treści dotyczące świadczonych przez nas usług.

Administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują zachowania użytkowników za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook i Instagram. Administratorzy serwisów społecznościowych mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania) użytkowników odwiedzających fanpage’e. W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.