Profesjonalne Praktyczne Szkolenie Asysty Implantologicznej

 
 

Profesjonalne Praktyczne Szkolenie Asysty Implantologicznej

Profesjonalizm osoby asystującej przy zabiegach chirurgicznych, w tym implantologicznych, ma znaczący wpływ na jakość zabiegu, jego bezpieczeństwo, czas trwania oraz ocenę przez pacjenta całości zespołu Kliniki. Dlatego też nie do przecenienia jest rola asysty chirurgicznej w gabinecie stomatologicznym, świadczącym skomplikowane i rozległe zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej, w tym implantologicznej. Lekarzy zapraszamy na szkolenia prowadzone przez Radosława Jadach i Sławomira Karwana, a współpracujące z lekarzami Asysty zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Jarosława Czubaka. Naszym celem jest szkolenie zespołów chirurgicznych, a tym samym szybsze i efektywniejsze osiągnięcie wysokiego poziomu świadczonych przez nie usług. lek. stom. Radosław Jadach i Jarosław Czubak od czterech lat pracują razem, tworząc zespół chirurgiczny i wykonując pełną gamę zabiegów z zakresu chirurgii jamy ustnej.

Dzień pierwszy (teoria) koszt 900zł brutto

1 Asystowanie przy zabiegach implantologicznych i przygotowujących do implantacji.
– czym jest implantacja
– rodzaje zabiegów chirurgicznych przygotowujących do implantacji
– rola asysty w przygotowaniach i w trakcie zabiegu
– podstawy aseptyki i antyseptyki
– etapy przygotowań do zabiegu
2 Przygotowanie urządzeń i instrumentarium do zabiegu.
– podstawowe instrumentarium używane przy zabiegach
– urządzenia stosowane przy zabiegach
– kaseta implantologiczna
– materiały jednorazowe
– przygotowanie gabinetu do zabiegów chirurgicznych
– praca z zespołem anastezjologicznym
3 Pacjent przed zabiegiem:
– rozmowa z pacjentem
– zgoda na zabieg;
– przygotowanie farmakologiczne pacjenta
4. Przygotowanie Pacjenta do zabiegu.
– obłożenie pola zabiegowego
– aseptyka przed zabiegiem
– prawidłowe przygotowanie narzędzi i urządzeń do zabiegu
5 Przygotowanie zespołu medycznego do zabiegu
– zasady prawidłowego mycia rąk przed zabiegiem
– prawidłowy ubiór
– zabezpieczenie personelu i pacjenta przed zakażeniami krzyżowymi
6 Standardy biochemiczne i organizacyjne podczas pracy zespołu:
-zadania tzw. asysty czystej;
– zasada „ręce- stół”
– ergonomia pracy
-zadania tzw. asysty brudnej.
7 Praca z zastosowaniem materiałów do regeneracji kości:
– instrumentarium do zabiegu;
– postępowanie z materiałami do regeneracji kości;
– rodzaje zabiegów z wykorzystaniem materiałów do regeneracji kości.
8 Postępowanie po zabiegu.
– zasady postępowania z materiałem skażonym
– postępowanie z narzędziami po zabiegu
– posprzątanie gabinetu po zabiegu
– prowadzenie dokumentacji medycznej
– dezynfekcja i konserwacja sprzętu
9 Najczęściej popełniane błędy przez asystentki podczas przygotowania zabiegu, w czasie jego trwania oraz po jego zakończeniu.

Dzień drugi (praktyka) koszt 1200zł brutto

1. Powtórzenie zagadnień z dnia poprzedniego ( każdy uczestnik otrzyma konspekt z części teoretycznej)
2. Uczestnictwo w zabiegu ( w zależności od ilości osób podział na dwie grupy, maksymalnie 4 osoby na każdy zabieg)

– praktyczne przygotowanie gabinetu, oraz instrumentarium do zabiegu implantologicznego
– nauka prawidłowego sposobu mycia rąk
– wprowadzenie pacjenta do gabinetu i przygotowanie go do zabiegu
– nauka prawidłowego sposobu ubierania się do zabieg implantologicznego
– uczestnictwo kursantów w charakterze asysty „brudnej” ze szczegółowym pokazaniem jej zadań
– obserwacja pracy asysty „czystej” wraz ze szczegółowym omówieniem i pokazaniem jej najważniejszych zadań , sposobu pracy i zachowania w trakcie zabiegu
– współpraca z lekarzem w trakcie zabiegu
– ergonomia pracy
– pacjent po zabiegu (zalecenia, kontrola rtg, leki)
– dokumentacja medyczna
– postępowanie po zabiegu (segregacja odpadów medycznych, dezynfekcja i konserwacja sprzętu, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

3. Podsumowanie szkolenia, dyskusja UWAGI: – możliwe jest uczestnictwo tylko w części teoretycznej – osobom przyjezdnym pomożemy w znalezieniu noclegu dostosowanego do jego potrzeb – uczestnik kursu otrzyma certyfikat uczestnictwa,